TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Tổng cục Thuế: Đã hoàn hơn 60 ngàn tỷ đồng tiền thuế trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan thuế ban hành 8,510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61,093 tỷ đồng, bằng 33% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt. Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai, kiểm soát chặt chẽ,  và đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chiều ngày 18/7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm và định hướng triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị – Ảnh: VGP/HT

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng tới hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhóm giải pháp đã đề ra tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022.

Dự toán thu NSNN được Quốc hội giao cho cơ quan thuế là khoảng 1,373,244 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành thuế quản lý ước đạt 743,003 tỷ đồng, bằng 54.1% so với dự toán pháp lệnh, và bằng 94.2% so với cùng kỳ.

Công tác thanh tra, kiểm tra được cơ quan thuế các cấp triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tính tới hết tháng 6, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30,276 tỷ đồng bằng 177% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác quản lý nợ thuế, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 21,408 tỷ đồng…

Gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ DN và người dân vượt khó

Nhằm để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất; Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/06/2023 về việc thực hiện gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh kỳ tính thuế tháng 6,7,8,9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Cơ quan thuế các cấp kịp thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai hỗ trợ DN và người dân, ước tính tổng số tiền thuế đã hỗ trợ người dân và DN trong 6 tháng đầu năm 2023 khoảng 19,059 tỷ đồng…

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành thuế đã đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu nhằm để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Kể từ khi triển khai Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), tới nay đã có 57 NCCNN đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng TTĐT (trong đó có các NCCNN lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft). Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế những NCCNN đã khai, nộp NSNN là 3,944 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao đòi hỏi toàn ngành thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp.

Về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, toàn ngành thuế phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023 được giao, đồng thời cũng thực hiện triển khai kịp thời có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo các chính sách, quy định của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời cơ quan thuế các cấp cần phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích những yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương nhằm để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu Tổng cục Thuế cần triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy; đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý thuế.

Thứ nhất, về công tác hoàn thiện thể chế, Tổng cục Thuế cần phải tập trung triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế.  Cần tập trung thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ xây dựng chính sách theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2023 (được phân công chủ trì cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính) như: Đề án về Thuế tối thiểu toàn cầu; các dự án xây dựng Luật sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp,.. đồng thời cũng rà soát hoàn thiện các quy định về quản lý thuế…

Thứ hai, cần phải phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế. Trong đó, cần tập trung rà soát hoàn thiện bộ máy cơ quan thuế từ Trung ương đến địa phương về chức năng nhiệm vụ, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng… Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả kiểm tra nội bộ…

Thứ ba, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quản lý thuế; đẩy mạnh nâng cấp các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế. Quản ký hộ kinh doanh qua bản đồ số, cơ sở dữ liệu giao dịch bất động sản; ứng dụng công nghệ AI phân tích, đối soát dữ liệu hóa đơn điện tử, quản lý, phân tích rủi ro nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế…

“Cần hết sức quan tâm công tác truyền thông, như các đồng chí đã nêu: Thu thuế phải thu được lòng dân. Hoạt động của chúng ta luôn gắn liền với mọi hoạt động của của nền kinh tế Việt Nam và thế giới nên có nhiều chính sách, lĩnh vực liên quan rất nhạy cảm, do đó đòi hỏi cán bộ, nhất là những người làm công tác tuyên truyền, truyền thông phải hết sức linh hoạt, nhạy bén. Các đồng chí cần chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền – hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận định: Nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023 cho thấy còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của ngành thuế, tôi tin tưởng rằng toàn thể các đồng chí sẽ đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023”, lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ.

Nguồn: Vietstock

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button