PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tài sản ngắn hạn là gì? Tài sản ngắn hạn và dài hạn có gì khác nhau?

Trước khi xem xét tiềm năng phát triển một doanh nghiệp, nhà đầu tư nên theo dõi báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó ít nhất trong 3 năm gần nhất. Tài sản ngắn hạn (TSNH) trên bảng cân đối kế toán là một trong các điều mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng chú ý đến khi xem xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vậy, TSNH bao gồm những gì? Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có điểm gì khác nhau? Hãy cùng Phân Tích Chứng Khoán giải đáp các thắc mắc dưới bài viết này nhé.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Short term assets chính là tài sản được dùng trong một khoảng thời gian ngắn hạn hay nói cách khác, đây cũng là loại tài sản lưu động thường được dùng trong việc lưu thông, sản xuất và đầu tư ngắn hạn. Tài sản này thường được tính trong thời hạn là 1 năm hoặc thời gian chu kỳ kinh doanh của công ty.

assets

Tài sản ngắn hạn gồm những yếu tố nào?

Có rất nhiều người thắc mắc, vậy, thành phẩm là TSNH hay dài hạn? Tạm ứng là TSNH hay dài hạn? Cổ phiếu là tài sản ngắn hạn hay dài hạn? Vay ngắn hạn là tài sản hay nguồn vốn?

TSNH có giá trị thấp hơn tài sản dài hạn, nó tồn tại dưới hình thức. Bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển,…
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản doanh nghiệp đầu tư bên ngoài với mục đích sinh lời có thời gian thu hồi ngắn (Góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư cổ phiếu ngắn hạn)

tài sản ngắn hạn là gì

 • Khoản phải thu ngắn hạn: Các khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu nội bộ, khoản trả trước cho người bán, khoản phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,…
 • Hàng tồn kho: Hàng mua đi đường, nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, công cụ dụng cụ,…
 • Tài sản ngắn hạn khác: Khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn, khoản ứng trước (tạm ứng), chi phí trả trước trong ngắn hạn.

Một số đặc điểm nổi bật

 • Luôn vận động, nó thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo bằng khả năng thanh toán, sinh lời của tài sản trong quá trình luân chuyển.
 • Được phân bố tại tất các công đoạn của hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Sự khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tiêu chí Tài sản dài hạn TSNH
Thời hạn Thời hạn trên 12 tháng hoặc là tài sản thu hồi. Thời hạn không quá 12 tháng hoặc tài sản có thể bán.
Tính thanh khoản
 • Khó khăn khi chuyển thành khoản tiền xác định và có nhiều rủi ro biến động về giá.
 • Tính thanh khoản thấp và thời gian luân chuyển dài.
 • Khả năng chuyển đổi dễ dàng thành khoản tiền xác định, ít có rủi ro về giá.
 • Tính thanh khoản cao, thời gian luân chuyển nhanh chóng.
Mục đích sử dụng Kỳ vọng mang lại lợi ích cho tương lai dài hạn. Luôn vận động và chuyển hóa không ngừng giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh liên tục.
Tính thích nghi Khó thích nghi với thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh Dễ dàng thích nghi với sự thay đổi sản xuất kinh doanh.

Cách tính tài sản ngắn hạn

Khí tính giá của TSNH, bạn cần chú ý các điều sau:

 • Chỉ tiến hành tính giá tiền khi tài sản là ngoại tệ, vì trong trường hợp này, tài sản được xem là một loại hàng hóa đặc biệt.
 • Đối với các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, kế toán cần lập dự phòng để không phản án giá cao hơn giá trị thực tế.

tài sản ngắn hạn là gì

Tài sản thời hạn ngắn chính là tổng hợp của nhiều khoản hợp lại, ta có công thức tính TSNH như sau:

TSNH = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA

Trong đó:

 • C: Khoản tiền mặt.
 • CE: Giá trị tiền tệ.
 • I: Vật tư tiêu hao.
 • AR: Các khoản phải thu.
 • MS: Đầu tư chứng khoán ngăn hạn.
 • PE: Các chi phí trả trước.
 • OLA: Các loại tài sản có thời hạn ngắn khác.

TSNH có vai trò như thế nào?

TSNH có ý nghĩa rất quan trong với một doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng tài sản này một cách khoa học, hiệu quả, điều này giúp hoạt động kinh doanh trơn tru, mang về nguồn lợi nhuận lớn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đi lên.

Có tài sản thời hạn ngắn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nguồn lực để phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và ngược lại, không có TSNH, doanh nghiệp không thể sản xuất kinh doanh.

tài sản ngắn hạn là gì

Hay nói cách khác, đây chính là nguồn vốn mà doanh nghiệp phải chi thường xuyên để sử dụng vào các hoạt động, mua sắm, bảo trì thiết bị và máy móc. Do đó, có thể nói nó được coi là một điều kiện tiên quyết của tất cả quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty.

Một điều lưu ý, khi xem xét tài sản trong thời hạn ngắn, nhà đầu tư cần phải chú ý đến vòng quay TSNH. Về mặt ý nghĩa, mỗi đồng TSNH khi đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ tạo được bao nhiêu đồng doanh thu. Nếu tài sản này càng được sử dụng nhiều, vòng quay càng cao.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp những thông tin về tài sản có thời hạn ngắn của một doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một thông tin rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Phân Tích Chứng Khoán hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được khái niệm TSNH cũng như đặc điểm của loại tài sản này.

Nguồn: infina

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button