CỔ TỨC

(PVC) Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (HNX: PVC) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu với ngày ĐKCC là 26/10/2023.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (HNX: PVC) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu với ngày ĐKCC là 26/10/2023.

 

 

 

 

I/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

– Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu phát hành) 

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ  đông A được quyền nhận 189×2/10=37,8 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu.

II/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 21.200.000 cổ phiếu

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 10:4.24 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 10 quyền được mua 4.24 cổ phiếu mới).

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 15/11/2023;

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

– Nguyên tắc làm tròn:

+ Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua 189×4,24/10=80,136 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được mua 80 cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; Vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông..

–Về công ty–

Nằm trong mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hoàn chỉnh, ngày 8/3/1990, Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) tiền thân của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) được thành lập với mục tiêu sản xuất dung dịch khoan/hóa phẩm dầu khí trong nước, thay thế hàng nhập khẩu. Hiện nay, ngoài lĩnh vực chủ đạo, cốt lõi là dịch vụ hóa kỹ thuật/dịch vụ dung dịch khoan, PVChem đã phát triển đồng đều trên cả ba lĩnh vực Dịch vụ – Kinh doanh – Sản xuất; cung cấp dịch vụ, sản phẩm từ khâu đầu – tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến khâu sau – lọc, hoá dầu và các ngành công nghiệp khác với mạng lưới khách hàng trong nước và quốc tế..

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

PVC đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 18,400 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button