CỔ TỨC

(OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1 với ngày ĐKCC là 21/09/2023.

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1 với ngày ĐKCC là 21/09/2023.

 

 

 

 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu tỷ

– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, và cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 105*1/2 = 52,5 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 52 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên 

–Về công ty–

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) được thành lập vào năm 1996. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động, cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính liên quan. OCB được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 12/2020…

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

OCB đang giao dịch trên HOSE quanh mức giá 21,800 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button