CỔ TỨC

(MBS) CTCP Chứng khoán MB chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành thêm tổng tỷ lệ 15%

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ là 12% và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3% với ngày ĐKCC là 11/08/2023.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ là 12% và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3% với ngày ĐKCC là 11/08/2023.

 

 

I/ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

– Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là (1.234/12)/100=148,08 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 148 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,08 cổ phiếu. Như vậy, cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 148 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,08 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

II/ Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

– Tỷ lệ thực hiện: 3% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông A được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là (1.234×3)/100=37,02 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì cổ đông A nhận được cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,02 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,02 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) có tiền thân là Công ty Chứng khoán Thăng Long được thành lập từ năm 2000 bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). MBS là một trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm dịch vụ chứng khoán, dịch vụ nghiên cứu và dịch vụ ngân hàng đầu tư. MBS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2016…

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

MBS đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 20,600 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button