CỔ TỨC

(EVS) CTCP Chứng khoán Everest phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 60%

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 60% với ngày ĐKCC là 01/08/2023

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 60% với ngày ĐKCC là 01/08/2023

 

 

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện: 10:06 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới)- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 998 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện 10:6, cổ đông A sẽ nhận được 998* 6:10 = 598,8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 598 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cơ bản bao gồm: môi giới, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, đầu tư và tư vấn tài chính. EVS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 05/2019…

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

EVS đang giao dịch trên HNX quanh mức giá 15,600 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button