CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Chính phủ tính vay gần 680.000 tỷ đồng năm 2024

Năm tới, Chính phủ dự kiến sẽ vay hơn 676.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 27,5 tỷ USD, để bù đắp bội chi, trả nợ gốc và vay về cho vay lại.

Nội dung này được nêu tại báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình nợ công 2023, kế hoạch vay và trả nợ 2024. Kế hoạch Chính phủ đã đưa ra cao hơn mức vay được Quốc hội phê chuẩn và số vay thực tế năm 2023, lần lượt là 55.000 tỷ đồng và 71.670 tỷ.

Tương tự như các năm, nguồn huy động chủ yếu cho khoản vay trên là phát hành trái phiếu, vay ODA và ưu đãi nước ngoài. Trường hợp cần thiết sẽ huy động từ một số nguồn tài chính hợp pháp khác.

Cũng theo báo cáo, khoản nợ trực tiếp sẽ được trả trong năm sau khoảng 395.900 tỷ đồng, tăng hơn 84.300 tỷ đồng so với 2023. Trong đó gần 73% trả nợ gốc, còn lại là trả lãi.

Khoảng 58.300 tỷ đồng sẽ được Chính phủ trả khoản nợ vay về cho vay lại, trong đó, khoảng hơn 96% trả gốc. Với mức trả nợ này, chỉ tiêu trả nợ trực tiếp so với thu ngân sách trong mức trần 25% Quốc hội phê duyệt.

Về bảo lãnh Chính phủ, năm 2024 sẽ không xem xét cấp bảo lãnh mới cho những chương trình, dự án để vay vốn trong nước, nước ngoài. Dư nợ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay trong nước khoảng 9.100 tỷ đồng, bảo lãnh vay nước ngoài hơn 88.400 tỷ đồng.

Giao dịch tại chi nhánh một ngân hàng ở TP HCM, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Ngân sách địa phương năm 2024 theo tính toán của Chính phủ dự kiến bội chi 26.500 tỷ đồng. Một vài địa phương sẽ vay khoảng 30.600 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và nguồn khác trong nước. Tổng trả nợ của các địa phương hơn 4.100 tỷ đồng; dư nợ cuối năm gấp 23 lần số trả nợ, trên 96.000 tỷ đồng.

Liên quan đến nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả, Chính phủ cho biết, mức rút vốn ròng trung dài hạn dự kiến khoảng 7,5-8,5 tỷ USD, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 15-18% so với cuối năm 2023.

Với dự kiến vay, trả nợ trên, mức nợ công 2024 khoảng 39-40% GDP, nợ Chính phủ 37-38% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 38-39% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách 24-25%, đảm bảo trong mức trần, ngưỡng được Quốc hội cho phép.

Trước đó, Chính phủ cho biết rằng năm 2023 các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo ngưỡng an toàn được Quốc hội quyết định. Cụ thể, bội chi ước 4% GDP, nợ công khoảng 39-40% GDP. Nợ Chính phủ 36-37% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia 37-38% GDP.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 20-21% tổng thu ngân sách. Trả nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 7-8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, đảm bảo trong giới hạn Quốc hội cho phép (25%).

Năm 2024 được nhận định vẫn là năm khó khăn với các nước trên thế giới khi lạm phát toàn cầu có xu hướng chậm lại nhưng vẫn cao hơn mục tiêu tại vài nước; các nền kinh tế tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Trong nước, Việt Nam có nhiều triển vọng cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế qua thúc đẩy đầu tư công, tiêu dùng, du lịch.

Là nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam vẫn đối diện với nhiều khó khăn về đạt mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cân đối năng lượng, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng, tăng trưởng xanh.

Mục tiêu tăng trưởng năm sau được Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khoảng 6-6,5% – ngang bằng mục tiêu năm 2023. Ngân sách nhà nước 2024 dự toán là 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 0,03 triệu tỷ so với số ước thực hiện năm nay (trên 1,62 triệu tỷ đồng).

Nguồn: Vietstock

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button