PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ báo Williams %R là gì?

Williams %R (còn được gọi là Williams Percent Range hoặc Williams %R Indicator) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật tài chính được phát triển bởi Larry Williams.

Chỉ báo Williams %R (Williams %R) là gì? Chức năng của Chỉ báo Williams %R

 

Thông tin về Williams %R:

Williams %R – là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm để đo độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng và cũng giúp đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán.

Chỉ báo này thường  được sử dụng để đo độ quan trọng của giá trong thị trường tài chính và để xác định khi nào một tài sản có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Williams %R được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa của một tài sản với giá trị cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó chuyển đổi kết quả thành một phần trăm. Chỉ báo này đưa ra giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến -100, với giá trị -50 thường được sử dụng như là ngưỡng giới hạn giữa mua và bán. Khi chỉ báo đạt giá trị -80 hoặc thấp hơn, tài sản được coi là “quá bán” và khi chỉ báo đạt giá trị -20 hoặc cao hơn, tài sản được coi là “quá mua”.

Mô tả

Williams %R là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Larry Williams, và là ngược của Chỉ báo dao động ngẫu nhiên nhanh. Các giá trị đọc từ 0 đến -20 được coi là quá mua. Các giá trị đọc từ -80 đến -100 được coi là quá bán. Williams %R phản ánh mức độ đóng cửa so với giá cao nhất trong khoảng thời gian quan sát. Đây là một chỉ báo giới hạn và dao động từ 0 đến -100. Do đó, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên nhanh và Williams %R sản sinh các đường tương tự nhau, chỉ khác về tỷ lệ. Williams %R được điều chỉnh để đảo ngược bằng cách nhân giá trị thô với -100.

Cách chỉ báo hoạt động

Williams %R di chuyển giữa 0 và -100, làm cho -50 là điểm giữa.

Sự chéo của Williams %R lên trên -50 cho thấy giá đang giao dịch ở nửa trên của phạm vi giá cao thấp của nó trong khoảng thời gian quan sát (tích cực). Ngược lại, một chéo xuống dưới -50 có nghĩa là giá đang giao dịch ở nửa dưới của khoảng thời gian quan sát (tiêu cực). Các giá trị đọc trên -20 cho chỉ báo Williams %R trong vòng 14 ngày cho thấy chứng khoán cơ bản đang giao dịch gần đỉnh của phạm vi giá cao thấp của nó trong 14 ngày. Các giá trị đọc dưới -80 xảy ra khi một chứng khoán giao dịch ở mức thấp nhất của phạm vi giá cao thấp của nó.

Thiết lập mặc định dùng -20 làm ngưỡng quá mua và -80 làm ngưỡng quá bán. Những mức độ này có thể điều chỉnh tùy theo đặc tính của chứng khoán.

Lưu ý: Nên nhớ rằng, mặc dù một chứng khoán bị quá mua hoặc quá bán, vẫn có thể ở trong trạng thái này trong một khoảng thời gian kéo dài. Khi sử dụng bất kỳ chỉ báo nào, thì nên sử dụng thêm một chỉ báo bổ sung để xác nhận bất kỳ tín hiệu nào. Khi Williams % R di chuyển lên trên -20 và sau đó, trong đợt tăng tiếp theo, không thể vượt qua -20, điều này có thể cho thấy động lực yếu hơn về phía tích cực. Ngược lại, khi Williams % R di chuyển xuống dưới -80 và sau đó, trong đợt giảm tiếp theo, không thể di chuyển xuống dưới -80, điều này có thể cho thấy động lực yếu hơn về phía tiêu cực.

Công thức tính chỉ báo Williams %R (hay còn gọi là Williams Percent Range) là:

Williams %R = (H – C) / (H – L) x (-100)

Trong đó:

  • H chính là giá cao nhất trong n ngày gần đây
  • L chính là giá thấp nhất trong n ngày gần đây
  • C chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại

Giá trị Williams %R dao động trong khoảng từ -100% đến 0%, với giá trị -100% đại diện cho tình trạng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại ở mức giá thấp nhất trong n ngày gần đây, và giá trị 0% đại diện cho tình trạng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại ở mức giá cao nhất trong n ngày gần đây. Các giá trị giữa -100% và 0% sẽ cho biết mức độ giảm giá so với khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong n ngày gần đây.

Kết luận

Williams %R là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng. Chỉ báo này cho phép nhà đầu tư phân tích xu hướng giá và xác định điểm mua hoặc bán. Nó được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá thấp nhất và cao nhất của một khoảng thời gian xác định. Giá trị của chỉ báo dao động trong khoảng từ -100% đến 0%, với giá trị -100% đại diện cho mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian xác định, và giá trị 0% đại diện cho mức giá cao nhất trong khoảng thời gian đó. Các giá trị giữa -100% và 0% cho biết mức độ giảm giá so với khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian xác định.

Nguồn: saigontradecoin

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button