CỔ TỨC

(AAS) CTCP Chứng khoán SmartInvest chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán SmartInvest (UpCom: AAS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với ngày ĐKCC là 28/06/2023.

Theo thông báo mới nhất của CTCP Chứng khoán SmartInvest (UpCom: AAS) thì công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với ngày ĐKCC là 28/06/2023.

 

 

 

1. Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 50% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*0,5 = 627,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 627 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 80.000.000 cổ phiếu

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

–Về công ty–

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh được thành lập ngày 26/12/2006 với vốn điều lệ là 22 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm: tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh…

 

 

Các chỉ số tài chính của công ty :

AAS đang giao dịch trên UpCom quanh mức giá 16,100 vnđ/cổ phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button